Kontakt

KONTAKT PODACI

KANCELARIJA

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1 (POSLOVNI CENTAR UNITIC)
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/fAX: + 387 33 203 668
Web: www.ckdbih.com
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CKD TIM

Nadina Balagić, vd direktora  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; +387 61 926 389

Zoran Marčeta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; +387 62 419 020Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“