TV debate

 Lista TV debata Centra za kulturu dijaloga 1997 - 2012. 


Medijska prezentacija TV debata

2009.


 2008. 


 2007.


 2006.


2004.


 2003.


2002.


2001.


2000.


1999.


FOTOGRAFIJE - TV DEBATE

"Navedi dobar razlog za Ex YU zemlje u EU" 2009. - 2011.

"Cross Ex" 2008.

CCI debate o izborima 2006.

"Navedi dobar razlog" 2005. - 2008.

Internacionalno takmičenje "Za i protiv" 2000. 

"Za i protiv" 1998. - 2003.


 

 

 

 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“