Pravila podforuma

 


      


 Za učešće u Debatolgiji morate imati registrovan korisnički račun na STUDOMAT.ba forumu. Registracija je potpuno besplatna, a istu možete obaviti na sljedećem linku:

http://studomat.ba/forum/index.php?action=signup

Pored Opštih uslova korištenja STUDOMAT.ba portala i Pravila foruma, za podforum "Debatologija" važe i specifična pravila.

 

PRAVILA KOMUNIKACIJE NA DEBATOLOGIJI

Tačka 1.

Debatolozi su dužni sa uzajamnim poštovanjem odnositi se jedni prema drugima.

Tačka 2. 

Debatolozi su dužni uvažavati različita mišljenja i osporavati ih samo na osnovu konkretnih dokaza.

Tačka 3.

Svaki argument predstavljen na Debatologiji mora biti potkrijepljen dokazom za koji je obavezno navesti izvor. Argumenti bez potkrijepe neće biti uzeti u razmatranje pri donošenju odluke o najboljem debatantu.  

Tačka 4.

Debatolog ne smije ni u kojem slučaju koristiti Ad hominem argument. Kao argument „ad hominem“ smatrat će se svako obraćanje, izjava, tvrdnja ili navod koje u tijeku debate Debatolog iznese s namjerom komentiranja ili omalovažavanja osobe, umjesto da pobija argumente, tvrdnje ili navode koje je drugi Debatolog predstavio.

Tačka 5.

Debatolog može uputiti argumentiranu pismenu žalbu Centru za kulturu dijaloga (CKD) na odluku o izboru najboljeg sedmičnog ili mjesečnog debatanta u roku od pet dana od dana objavljivanja imena pobjednika.

Tačka 6.

Centar za kulturu dijaloga dužan je žalbu razmotriti i na njene navode odgovoriti u roku od tri radna dana od prijema žalbe. Žalba i odgovor na žalbu se objavljuju na internet stranici CKD-a, www.ckdbih.com

Tačka 7.

Svi uključeni u aktivnosti Debatologije obavezuju se da će poštivati i promovirati vrijednosti CKD-a i doprinijeti realizaciji misije ove organizacije.

Tačka 8. 

Debatolog je dužan da u svakom obraćanju bilo angažiranima u CKD-u ili u bilo kojem javnom nastupu u ime CKD-a i Debatologije poštuje:

 • Kodeks za štampu i Kodeks Regulatorne agencije za komunikaciju, Deklaraciju o slobodi političke debate, te poštivati pravo na privatnost 

U svakom obraćanju bilo angažiranima u CKD-u ili u bilo kojem javnom nastupu u ime CKD-a i Debatolgije:

 • poštivati Konvenciju o zaštiti ljudskih prava
 • poticati slobodu izražavanja uvažavajući sve kodekse i konvencije
 • poštovati sve kodekse propisane u CKD-u
 • promovirati vrijednosti tolerancije i suživota
 • promovirati nenasilnu komunikaciju
 • promovisati primjere pozitivne prakse kulture dijaloga
 • uvažavati drugačije mišljenje
 • prenositi tačne, provjerljive i fer informacije
 • promovirati pravdoljubivost uvažavajući različitost
 • podržavati detabuiziranje tema u javnom forumu
 • podržavati uspostavljanje interkulturnog dijaloga
 • nikada i ni u kojoj situaciji ne podleći jeziku mržnje ili upotrebi Ad Hominem arguemnta

Tačka 9.

Uz navedena pravila važe i opći principi iz kodeksa i pravilnika CKD-a, koji su dostupni na: www.ckdbih.com/index.php/pravilnici-i-kodeksi

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“