Kriterij za izbor najboljeg debatologa

      


 

Izbor za najboljeg debatanta traje jedan kalendarski mjesec. U toku jednog mjeseca održaće se četiri internet debatne runde. Svaka runda se sastoji od tri debatne teze. Debatant sa najviše pobjeda u jednom mjesecu, osvaja titulu najboljeg online debatanta u tom periodu. Najbolji debatant se bira na osnovu poena u sljedećim kategorijama: 

 • argumentacija, 
 • dokazivanje, 
 • pobijanje, 
 • stil
 • aktivnost. 

Maksimalan broj poena koji debatant može osvojiti u jednoj debatnoj rundi je 50, na osnovu predstavljene bodovne skale.

 • ARGUMENTACIJA: 1-10
 • DOKAZIVANJE: 1-10
 • POBIJANJE: 1-10
 • STIL: 1-5
 • AKTIVNOST: 1-5

Maksimalan broj bodova: 50

DODATNA PRAVILA (VAŽEĆA OD MAJA 2014. GODINE)

Korisnici foruma koji žele da uđu u izbor najboljeg debatologa mjeseca i osvoje vrijedne nagrade moraju ispuniti sljedeće uslove:

 • svake sedmice učestvovati u svim takmičarskim tezama;
 • svake sedmice napisati minimalno pet (5) komentara u podforumu “Takmičarske teze”;

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“