USAID i OSF: Jednaki u različitosti

 

JEDNAKI U RAZLIČITOSTI

 

Trajanje: mart 2017. - mart 2018.

 

Generalni cilj: Osigurati otvoren dijalog i argumentiranu javnu raspravu srednjoškolaca između sebe i srednjoškolskih profesora o specifičnim oblicima diskriminacije i mehanizmima koji su na raspolaganju građanima BiH kako bi se zaštitili od bilo kojeg oblika diskriminatorskih politika.

Specifični ciljevi: 

  • Informisati i uključiti mlade u dijalog o pojavnim oblicima diskriminacije u lokalnoj zajednici

DEBATNA SMOTRA SREDNJOŠKOLACA IZ BiH "JEDNAKI U RAZLIČITOSTI - NE DISKRIMINACIJI" TUZLA (23.02. - 25.02.2018.)

 

MEĐUREGIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA BANJA LUKA (02.12.2017.) I SARAJEVO (03.12.2017.)

Decembar 2017. - Međuregionalno debatno takmičenje Banja Luka finalna debata "Žene sa invaliditetom trpe dvostruku diskriminaciju i marginalizaciju" 02.12.2017.

Sudački listovi Banja Luka

Rangovi Banja Luka

FOTOGRAFIJE Banja Luka, 02.12.2017.


 

 

Decembar 2017. - Međuregionalno debatno takmičenje Sarajevo finalna debata "Žene sa invaliditetom trpe dvostruku diskriminaciju i marginalizaciju" 03.12.2017.
Sudački listovi Sarajevo

Rangovi Sarajevo

FOTOGRAFIJE Sarajevo, 03.12.2017.

DEBATNE NOVOSTI:

Mart 2017.

April 2017.

Maj 2017.

Juni 2017.

Juli 2017.

Avgust 2017.

Septembar 2017.

Oktobar 2017.

Novembar 2017.

Decembar 2017.

Januar 2018.

Februar 2018.

INTERDISCIPLINARNE JAVNE DEBATE FOTOGRAFIJE

INTERDISCIPLINARNE JAVNE DEBATE VIDEO

VIDEO KLIPOVI

 Video klip # 1 Diskriminacija

Video klip #2 Diskriminacija

Video klip #3 Diskriminacija

Video klip #4 Diskriminacija

Video klip #5 Diskriminacija

Video klip #6 Diskriminacija

MEDIJSKA PROMOCIJA PROJEKTA

06.03.2018. Amina, Harun i Mirnes idu na svjetsko debatno takmičenje Dnevni Avaz

05.03.2018. Izabrana Reprezentacija Bosne i Hercegovine za Svjetsko debatno takmičenje “Zagreb 2018” Akos.ba

05.03.2018. Izabrana bh. reprezentacija za Svjetsko debatno natjecanje NAP.ba

27.02.2018. Banjalučki gimnazijalac Aleksandar Bakmaz među nejboljim mladim govornicima u BiH BLmojGrad.com

27.02.2018. 21. državno debatno takmičenje GimnazijaBanjaLuka.org

27.02.2018. Gazije na krovu Bosne i Hercegovine Medresa.ba

27.02.2018. Mladi odlučno rekli "da!" različitosti i "ne!" diskriminaciji - izabrana bh. reprezentacija za svjetsko debatno natjecanje  Bosnjaci.net

27.02.2018. Mladi odlučno rekli "da!" različitosti i "ne!" diskriminaciji - izabrana bh. reprezentacija za svjetsko debatno natjecanje  Skolski.ba

27.02.2018. Mladi odlučno rekli "da!" različitosti i "ne!" diskriminaciji - izabrana bh. reprezentacija za svjetsko debatno natjecanje Studomat.ba

27.02.2018. Izabrana bh. ekipa za Svjetsko debatno takmičenje  EFM.ba

26.02.2018. Debatanti Prve OŠ: Rame uz rame sa srednjoškolcima Srebrenik.net

26.02.2018. U Behram-begovoj medresi održano XXI debatno takmičenje Bosne i Hercegovine IslamskaZajednica.ba

24.02.2018. Behram-begova medresa u Tuzli domaćin debate: "Jednaki u različitosti - ne diskriminaciji" TuzlanskaRepublika.com

24.02.2018. Behram-begova medresa domaćin XXI debatnog takmičenja Bosne i Hercegovine BBM.edu.ba

23.02.2018. Behram-begova medresa domaćin XXI debatnog takmičenja Bosne i Hercegovine MufiijstvoTZ.ba

23.02.2018. Behram-begova medresa u Tuzli domaćin debate: "Jednaki u različitosti - ne diskriminaciji" BHstring.net

23.02.2018. U Tuzli počelo državno debatno takmičenje učenika iz cijele BiH RTVTK.ba

22.02.2018. Behram-begova medresa domaćin XXI debatnog takmičenja BiH IslamskaZajednica.ba

20.12.2017. Debatanti kod direktora BBM.edu.ba

19.12.2017. Pobjeda na Regionalnom debatnom takmičenju Prva Bosnjacka gimnazija

08.12.2017. Regionalno debatno takmičenje 2017. godine: Gorgije na 1. i 3. mjestu GimnazijaBanjaLuka.org

07.12.2017. Diskriminacija nije naš moto Studomat.ba

07.12.2017. Diskriminacija nije naš moto Skolski.ba

07.12.2017. Diskriminacija nije naš moto 6yka.com

06.12.2017. Medresa druga u debati BBM.edu.ba

04.12.2017. Prvo mjesto na regionalnom debatnom takmičenju Medresa.ba

03.12.2017. Behram-begova medresa druga u debati Izazov387.com

09.11.2017. Zabrana zapošljavanja žena u rudnicima – diskriminacija ili zaštita prava žena? 6yka.ba

09.11.2017. Zabrana zapošljavanja žena u rudnicima – diskriminacija ili zaštita prava žena? Studomat.ba

09.11.2017. Debatni klub naše škole organizovao debatu na temu "Polna diskriminacija" Srednjaskola-srbac.org

06.11.2017. Zabrana zapošljavanja žena u rudnicima – diskriminacija ili zaštita prava žena? Skolski.ba

30.10.2017. Da li poslodavci dovoljno ulažu u edukaciju žena u svojoj firmi? 6yka.com

24.10.2017. Mladi o diskriminaciji u zapošljavanju žena na vodećim mjestima u privatnim kompanijama  6yka.com

29.05.2017. Lokalne zajednice i pozitivna diskriminacija u cilju poboljšanja uslova života svih ljudi 6yka.com

18.05.2017. Trebamo ostaviti prošlost iza sebe da bismo kreirali budućnost u BiH 6yka.com

12.05.2017. NE diskriminaciji u BiH 6yka.com

10.04.2017. Centar za kulturu dijaloga pokreće projekat “Jednaki u različitosti” Studomat.ba

07.04.2017. Jednaki u različitosti Poskok.info

07.04.2017. Jednaki u različitosti Vazdan.ba

07.04.2017. Jednaki u različitosti Haber.ba

07.04.2017. Jednaki u različitosti CKMD.ba 

07.04.2017. Centar za kulturu dijaloga pokreće realizaciju projekta “Jednaki u različitosti” AKOS.ba

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“