Skupština Kantona Sarajevo

 "MLADI PRIČAJU SA ONIMA KOJI ODLUČUJU" 


TRAJANJE PROJEKTA: septembar - decembar 2012

GENERALNI CILJ PROJEKTA: Unaprijediti sistemsku saradnju mladih sa školama, PPZ-om KS i Ministarstvom obrazovanja i nauke KS kroz zajedničke aktivnosti

POSEBNI CILJEVI PROJEKTA:

  • Motivirati mlade ljude za preuzimanje aktivnije uloge u rješavanju problema sa kojima se u toku svog obrazovnog procesa suočavaju
  • Povećati svijest mladih ljudi o neophodnosti saradnje sa vladinim institucijama na iznalaženju rješenja za prepoznate probleme
AKTIVNOSTI:
  • Pripremne aktivnosti za realizaciju Projekta
  • Istraživanje u školama 
  • Pričaonica „Mladi pričaju sa onima koji odlučuju“ 
  • Objavljivanje informacija o Projektu na web stranici CKD-a

 
PRIČAONICA "MLADI PRIČAJU SA ONIMA KOJI ODLUČUJU" 29.09.2012.
 
VAŽNI DOKUMENTI
 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“