Raiffeisen BANK

Snaga argumenta umjesto argument snage


TRAJANJE: 24.10.2014. - 24.02.2015.

Generalni cilj projekta:

Educirati i podići svijest mladih iz cijele BiH u preveniranju vršnjačkog nasilja i pokrenuti aktivnu kampanju u lokalnim zajednicama

Specifični ciljevi projekta:

  • Održati kreativne radionice iz oblasti prevencije vršnjačkog nasilja za mlade iz cijele BiH
  • Osnažiti kapacitete mladih ljudi za aktivno zagovaranje za rješavanje problema nasilja među vršnjacima u lokalnim zajednicama
  • Educirati profesore iz cijele BiH za održavanje radionica iz oblasti prevencije nasilja u školama, kako bi se povećao broj direktnih korisnika projekta

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“