Općina Centar: Zajedno za jednakost i zaštitu ljudskih prava

 

Zajedno za jednakost i zaštitu ljudskih prava

OPĆI CILJ:

Osigurati otvoren dijalog i argumentiranu javnu raspravu srednjoškolaca između sebe i srednjoškolskih profesora o specifičnim oblicima kršenja ljudskih prava i mehanizmima koji su na raspolaganju građanima BiH kako bi se zaštitili od bilo kojeg oblika diskriminatorske politike i narušavanja ljudskih prava.

SPECIFIČNI CILJEVI: 

  • Upoznati srednjoškolce i srednjoškolske profesore sa specifičnim slučajevima kršenja ljudskih prava i postojanja diskriminatorskih politika u njihovim lokalnim zajednicama;
  • Potaknuti mlade da kroz istrživanje teme, strukturiran dijalog i kompeticiju poboljšaju svoje znanje o ugrožavanju ljudskih prava i prava manjina kao društvenom fenomenu i o pojmu ljudskih prava općenito;
  • Potaći kritičko mišljenje srednjoškolaca

 

 WEBINARI:

 DEBATNE NOVOSTI:

MEĐUREGIONALNO DEBATNO TAKMIČENJE

JAVNE DEBATE

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“