Općina Centar: Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo i vršnjačko nasilje

 NAZIV PROJEKTA: Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo i vršnjačko nasilje

TRAJANJE: juni - oktobar 2016.

SVEUKUPNI CILJ:

Doprinijeti trajnoj socijalnoj uključenosti mladih ljudi u sve sfere društvenog života u BiH razvijanjem kritičkog mišljenja, debatnih i komunikacijskih vještina koje će ih osnažiti i  pomoći im da budu aktivni građani u svojim zajednicama, i nosioci promjena u društvu kroz pokretanje inicijativa i educiranje vršnjaka o značaju prevencije vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Educirati mlade iz cijele BiH o značaju prevencije všnjačkog nasilja, nasilja u porodici i maloljetničkog prestupništva
  • Razviti vještine kritičkog razmišljanja, komunikacije i retorike kako bi mladi postali aktivni sudionici u rješavanju problema koji se na njih odnose
  • Iskoristiti potencijal društvenih mreža i  online alata za širenje projektne metodologije i edukativnih materijala, i na taj način povećati broj učesnika u projektu i doseg projektnih rezultata

AKTIVNOSTI:

  • Webinar (4)
  • Debatne novosti (5)
  • Brošura (1)
  • Online debate

DEBATNE NOVOSTI:

WEBINARI:

PUBLIKACIJA:

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“