Općina Centar - maloljetničko prestupništvo


„POČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA SU NAŠA DJECA - SPRIJEČIMO MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO"

TRAJANJE PROJEKTA: 1. juli - 1. oktobar 2013.

CILJEVI PROJEKTA:

Generalni cilj:

Specifični ciljevi: 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:


JAVNA DEBATA "Debata i kultura dijaloga u BiH - Petnaest godina poslije - iluzija ili realan izbor BiH na putu u EU" Osnažimo kritičko mišljenje i toleranciju, ojačajmo instituciju otvorene debate, promovirajmo vrhunske vrijednosti debate za bolje sutra mladih u BiH - Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo 13.09.2013.