Općina Centar - maloljetničko prestupništvo


„POČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA SU NAŠA DJECA - SPRIJEČIMO MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO"

TRAJANJE PROJEKTA: 1. juli - 1. oktobar 2013.

CILJEVI PROJEKTA:

Generalni cilj:

  • Jačanje uloge civilnog društva u BiH u procesima donošenja odluka i implementacije politika preveniranja maloljetničkog prestupništva, i zaštiti prava maloljetnika u sukobu sa zakonom.

Specifični ciljevi: 

  • Senzibiliziranje građana BiH, posebno mladih ljudi za rješavanje problema maloljetničkog prestupništva i povećanje nivoa svijesti na državnom nivou o zaštiti prava maloljetnika u sukobu sa zakonom
  • Jačanje kapaciteta mladih za direktno učešće u procesu donošenja odluka kroz zagovaranje, lobiranje i širenje svijesti o lokalnim zajednicama

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Javna debata

JAVNA DEBATA "Debata i kultura dijaloga u BiH - Petnaest godina poslije - iluzija ili realan izbor BiH na putu u EU" Osnažimo kritičko mišljenje i toleranciju, ojačajmo instituciju otvorene debate, promovirajmo vrhunske vrijednosti debate za bolje sutra mladih u BiH - Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca - Spriječimo maloljetničko prestupništvo 13.09.2013.

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“