Obilježavanje 15 godina CKD

 

OBILJEŽAVANJE 15 GODINA CKD: DEBATA U BIH – 15 GODINA POSLIJE – ILUZIJA ILI REALAN IZBOR BIH NA PUTU U EU“


TRAJANJE PROJEKTA: novembar 2012. - juni 2013.

OSNOVNI CILJ PROJEKTA: Promovirati i podržati debatu ojačavajući studente i aktere društvene zajednice u cjelini da uspješno poromoviraju međusobno razumijevanje i osnovne demokratske principe podržavajući istovremeno i diskusiju na svim razinama sa posebnim akcentom na studente i srednjoškolce..

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: 

  • Osnažiti kritičko mišljenje i toleranciju za drugačija mišljenja
  • Ojačati instituciju otvorene debate uspostavljajući i čuvajući temelje otvorenog i demokratskog bh. društva
  • Promovirati vrhunske vrijednosti debatnog programa u BiH ojačavajući most među svim akterima debatne scene u BiH
AKTIVNOSTI
  • Dan otvorenih vrata za debatu u lokalnim zajednicama- javne debate u lokalnim zajednicama sa temama posvećenim debatnom programu u BiH
  • Otvoreno debatno takmičenje
  • Dan otvorenih vrata "Debaata od osnovne škole do univerziteta i nakon njega"
  • Centralna ceremonija proslave 15 godina Debatnog programa u BiH
  • Monografija

 Centralna manifestacija ceremonije proslave 15 godina Debatnog programa u BiH

Otvoreno debatno takmičenje (14. - 16.12.2012.) 

Javne debate u lokalni zajednicama sa temama posvećenim debatnom programu u BiH

Fotografije

Otvoreno debatno takmičenje (19. - 22.04.2013.)

Javna debata "Debata i kultura dijaloga u BiH - 15 godina poslije - iluzija ili realan izbor na putu BiH u evropske integracije" (17. - 18.05.2013.)

DAN OTVORENIH DEBATNIH VRATA "Debata od osnovne škole do univerziteta i nakon njega“ (juni 2013.)

FILM "FRAME BY FRAME TO EUROPE"

Monografija

Svečani broj Debatnih novosti CKD-a 

 


Petnaest godina CKD podržali:

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“