Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS "Recimo 'Da' inkluziji djece sa poteškoćama u razvoju"

 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

  

NAZIV PROJEKTA: RECIMO 'DA' INKLUZIJI DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

TRAJANJE: Septembar - Oktobar 2015.

GENERALNI (OPĆI) CILJ:

POSEBNI CILJEVI:

AKTIVNOSTI:


 Debatne novosti - specijalno sedmično izdanje „Dječija nedjelja“

OKRUGLI STOL "RECIMO 'DA' INKLUZIJI DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU" 09. - 10.10.2015.

Video prvog dana

Video drugog dana

 WEBINAR "RECIMO 'DA' INKLUZIJI DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I UČENJU" #1

 WEBINAR "RECIMO 'DA' INKLUZIJI DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I UČENJU" #2