Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS "Prevencija rizičnog ponašanja srednjoškolaca"

 

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS

NAZIV PROJEKTA: PREVENCIJA RIZIČNOG PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA KROZ PREPOZNAVANJE I UVAŽAVANJE NJIHOVIH POTREBA

TRAJANJE: Januar 2016. - Juni 2016.

GENERALNI CILJ:

  • Doprinijeti razumijevanju potreba djece- mladih ljudi srednjoškolskog uzrasta i smanjiti riziko faktore koji uzrokuju devijantna ponašanja

POSEBNI CILJEVI:

  • Razgovarati sa učenicima iz 5 pilot srednjih škola u Kantonu Sarajevo o njihovim potrebama i snalaženju u društvu
  • Identifikovati probleme koji dovode do rizičnog ponašanja mladih ljudi
  • Ustanoviti najčešće manifestacije nezadovoljstva mladih ljudi
  • Osvrnuti se na ponašanja mladih ljudi kada su oni nasilnici: prema članovima porodice, vršnjacima, roditeljima, životinjama itd; kada su žrtve nasilja: kod kuće, u školi, među vršnjacima, na internetu; kada su autodestruktivni
  • Ponuditi modele prevazilaženja problema i usmjeravanja energije u pozitivnim pravcima, umjesto droge, alkohola, nasilja, prestupništva, izolacije.

AKTIVNOSTI:

  • Online debate

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“