Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS - Snaga argumenta umjesto argument snage

SNAGA ARGUMENTA UMJESTO ARGUMENT SNAGE


SVEUKUPNI CILJ

  • Doprinijeti trajnoj socijalnoj uključenosti mladih ljudi u sve sfere društvenog života u BiH razvijanjem kritičkog mišljenja, debatnih i komunikacijskih vještina koje će ih osnažiti i  pomoći im da budu aktivni građani u svojim zajednicama, i nosioci promjena u društvu kroz pokretanje inicijativa i educiranje vršnjaka o značaju prevencije nasilja među vršnjacima, i općenito maloljetničkog prestupništva

SPECIFIČNI CILJEVI

  • Educirati mlade iz cijele BiH o značaju prevencije vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva
  • Razviti vještine kritičkog razmišljanja, komunikacije i retorike kako bi mladi postali aktivni sudionici u rješavanju problema koji se na njih odnose
  • Iskoristiti potencijal društvenih mreža i  online alata za širenje projektne metodologije i edukativnih materijala, i na taj način povećati broj učesnika u projektu i doseg projektnih rezultata

DEBATNE NOVOSTI

WEBINARI:

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“