Ministarstvo kulture i sporta KS "Kulturno naslijeđe čuvaju mladi"

KULTURNO NASLIJEĐE ČUVAJU MLADI


CILJEVI

OPĆI:

  • Podići opći nivo znanja iz kulture kod građana, posebno kod mladih ljudi, i afirmirati ideju Sarajeva kao glavnog grada BiH i sjecišta kulturnih različitosti

SPECIFIČNI

  • Predstaviti Kanton Sarajevo kao eminentnu kulturnu sredinu
  • Prezentirati kulturu Sarajeva mladima iz cijele BiH
  • Potaći inovativan pristup prezentiranju kulture BiH među mladima iz različitih lokalnih zajednica

 

AKTIVNOSTI:

  • Webinari (6)
  • Debatne novosti (6)
  • Online debate (6)

DEBATNE NOVOSTI:

WEBINARI:

Avgust 2017. - Webinar #6 - Kulturno naslijeđe BiH
Avgust 2017. - Webinar #5 - Kulturno naslijeđe BiH
Juli 2017. -  Webinar #4 - Kulturno naslijeđe BiH
Juli 2017. - Webinar #3 - Kulturno naslijeđe BiH
Juli 2017. - Webinar #2 - Kulturno naslijeđe BiH
Juni 2017. - Webinar #1 "Sarajevo ljubavi moja"

FESTIVAL KULTURNOG NASLIJEĐA

Video

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“