Ministarstvo civilnih poslova BiH: Mladi čuvaju kulturno naslijeđe BiH

PROJEKAT: MLADI ČUVAJU KULTURNO NASLIJEĐE BiH


Trajanje:

Cilj:

  • Podići opći nivo znanja iz kulture kod građana, posebno kod mladih ljudi.

Podciljevi:

  • Predstaviti BiH kao eminentnu kulturnu sredinu
  • Prezentirati kulturu BiH mladima iz cijele BiH
  • Potaći inovativan pristup prezentiranju kulture BiH među mladima iz različitih lokalnih zajednica

 

Aktivnosti: 

DEBATNE NOVOSTI


 WEBINAR

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“