Mozaik

"Program za poduzetnu omladinu" je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH."

 

„POČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA SU NAŠA DJECA – SPRIJEČIMO MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO: U LOKALNIM ZAJEDNICAMA“


TRAJANJE PROJEKTA: 01.08. - 15.12.2012.

OSNOVNI CILJ PROJEKTA: Jačanje uloge civilnog društva u BiH u procesima donošenja odluka i implementacije politika preveniranja maloljetničkog prestupništva, i zaštiti prava maloljetnika u sukobu sa zakonom.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: 

  • Senzibiliziranje građana BiH, posebno mladih ljudi (15-25 godina), za rješavanje problema maloljetničkog prestupništva i povećanje nivoa svijesti na državnom nivou o zaštiti prava maloljetnika u sukobu sa zakonom
  • Jačanje kapaciteta mladih za direktno učešće u procesu donošenja odluka kroz zagovaranje, lobiranje i širenje svijesti u lokalnim zajednicama 
AKTIVNOSTI
  • Generalna javna debata „Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca – Spriječimo maloljetničko prestupništvo“
  • Istraživanje u lokalnim zajednicama o problemu prestupništva
  • Javne debate o maloljetničkom prestupništvu u lokalnim zajednicama
  • Međuklupski debatni susreti
  • Web informiranje o projektnim aktivnostima

X JAVNA DEBATA "POČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA SU NAŠA DJECA - SPRIJEČIMO MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO" 28.09.2012.


JAVNE DEBATE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA O MALOLJETNIČKOM PRESTUPNIŠTVU

MEĐUKLUPSKE POSJETE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA 


WEB INFORMIRANJE O PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA
 
Prevencija maloljetničkog prestupništva:

 PREZENTACIJA PROGRAMA ZA PODUZETNU OMLADINU BiH 13.09.2012.

PROMOCIJA REZULTATA PROGRAMA ZA PODUZETNU OMLADINU BIH 31.01.2012.

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“