IN Fondacija

                                                                                                                                                                                                                                         


„The Power of the Argument rather than the Argument of Power“

„Snaga argumenta umjesto argument snage“


„Projekat podržava In fondacija - fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH"

III GODINA

TRAJANJE PROJEKTA: Septembar 2015. - juni 2016.

CILJ PROJEKTA: Ojačati aktivizam mladih u prevenciji vršnjačkog nasilja kroz edukativne, istraživačke i posebno kompetitivne aktivnosti, i prezentirati rezultate najširoj javnosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Online debatna takmičenja na Studomat.ba internet portalu
 • Pisanje bloga "NEnasilje"
 • Kreiranje, objavljivanje i distribucija "Debatnih novosti"
 • Snimanje i distribuiranje webinara (6)
 • Međuškolska debatna takmičenja "Zaustavimo vršnjačko nasilje" 
 • Regionalna debatna takmičenja "Zajedno protiv vršnjačkog nasilja"
 • Državno debatno takmičenje "Recimo 'ne' nasilju a 'da' debati
 • Objavljivanje materijala na YouTube kontinuirano kroz sve aktivnosti

DRŽAVNO DEBATNO TAKMIČENJE

Mostar 01. - 03.04.2016.

Plakat

Plan rada

Kvalifikacijska runda I

Kvalifikacijska runda II

Rang ekipa nakon kvalifikacija

Rang ekipa nakon takmičenja

Rang debatanata

Superfinalno takmičenje

Sudački listovi

Fotografije - prvi dan (01.04.2016.)

Fotografije - drugi dan (02.04.2016.)

Fotografije - treći dan (03.04.2016.)

Ceremonija otvaranja - video

Finalna debata - ekipno video (U "Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku" (FBiH, RS, BiH, Distrikt) i srodne zakone u BiH treba unijeti izmjene)

Finalna debata - pojedinačno video (U "Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku" (FBiH, RS, BiH, Distrikt) i srodne zakone u BiH treba unijeti izmjene)

Finalna debata - superfinale video (U "Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku" (FBiH, RS, BiH, Distrikt) i srodne zakone u BiH treba unijeti izmjene)

Ceremonija zatvaranja -video

MEDIJSKA PREZENTACIJA:

REGIONALNA DEBATNA TAKMIČENJA 

Sarajevo 05.12.2015.

Plakat

Plan rada

Fotografije preuzimanje

Fotografije PDF album

Rangovi

Sudački listovi

Finalna debata - video (Škole koje ne reagiraju na vršnjačko nasilje trebaju platiti novčane odštete žrtvama nasilja?)

Banja Luka 05.12.2015.

Plakat

Plan rada

Fotografije - preuzimanje

Fotografije PDF album

Rangovi

Sudački listovi

Finalna debata video (Djeca koja snimaju, objavljuju i potiču vršnjačko nasilje trebaju biti kažnjena kao i počinitelji nasilja kako bi prava žrtve bila bolje zaštićena?)

MEĐUŠKOLSKA TAKMIČENJA:

 • Karađoz-begova medresa Mostar - Elektrotehnička škola Mostar
 • Gimnazija Banja Luka - Opća gimnazija KŠC-a Banja Luka
 • Elektrotehnička škola Prijedor - SŠC „Đuro Radmanović“ Novi Grad
 • Gimnazija Istočno Sarajevo - SŠC „28. juni“ Istočno Sarajevo
 • KŠC - Srednja medicinska škola Sarajevo - Prva Bošnjačka gimnazija Sarajevo
 • Ekonomska škola Brčko - Mješovita srednja škola Čelić
 • KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija Tuzla - KŠC Opća realna gimnazija Sarajevo
 • SŠC „Đuro Radmanović“ Novi Grad - Gimnazija Banja Luka
 • Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo - KŠC - Srednja medicinska škola Sarajevo
 • Elektrotehnička škola Mostar - Karađoz-begova medresa Mostar
 • KŠC „Don Bosco“ Opća gimnazija Žepče - MSŠ "Stjepana Radića" Usora
 • Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo - SŠC „28. juni“ Istočno Sarajevo
 • Gimnazija Mostar - Karađoz-begova medresa Mostar
 • SŠC „Petar Kočić“ Zvornik - CSŠ „Petar Kočić“ Srbac
 • KŠC „ Sveti Pavao“ Opća gimnazija  Zenica - Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj 
 • Behram-begova medresa Tuzla - Tehnička škola Tešanj

 DEBATNE NOVOSTI:

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage" #1 (septembar 2015)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage" #2 (novembar 2015)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage" #3 (decembar 2015)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage" #4 (januar 2016)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage" #5 (mart 2016)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage" #6 (maj 2016)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage"#7 (juli 2016.)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage"#8 (juli 2016.)

Video

Webinar "Snaga argumenta umjesto argument snage"#9 (juli 2016.)

Video

Kolaži aktivnosti "Snaga argumenta umjesto argument snage"

Video #1

Video #2

Video #3

Video #4


II GODINA

TRAJANJE PROJEKTA: Septembar 2014. - avgust 2015.

CILJ PROJEKTA: Potaći i omasoviti aktivizam u lokalnim zajednicama kroz kampanje putem društvenih mreža i socijalnih medija

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Pokretanje Bloga „NEnasilje“(internet radionice protiv vršnjačkog nasilja) 
 • Kreativne jednodnevne radionice (simuliranje realnih situacija) u 4 regije (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banjaluka) sa međuškolskim posjetama, snimanje i objavljivanje na Youtube kanalu (4)
 • Snimanje i distribuiranje WEBINAR-a (6);
 • Radionice simuliranja nasilja u relaciji prema spolovima (10)
 • Analiza medijskog sadržaja o vršnjačkom nasilju (kontinuirano 12 mjeseci)
 • Online debatna takmičenja (12 mjeseci x 4 teme = 48 teza)
 • Javne debate u lokalnim zajednicama „Stop vršnjačkom nasilju“ (10)
 • Produciranje, postprodukcija i objavljivanje javne debate iz lokalnih zajednica (10)
 • Kreiranje, objavljivanje i distribuiranje „Debatnih novosti“- debatni mjesečni magazin sa debatnim temama o nasilju i istraživačkim materijalom (12)
 • Pokretanje i održavanje FB grupe „Stop vršnjačkom nasilju“ (12)
 • Treninzi za nastavnike „Nasilje ne počinje kada ga vidimo“ (certifikacijski treninzi) (4)
 • Uspostavljanje suradnje sa Disciplinskim centrom i Porodičnim savjetovalištem u Sarajevu i sa centrima „Gnijezdo“ koji djeluju u sklopu IN Fondacije (sastanci, interaktivne radionice, uspostavljanje kontakata sa štićenicima i organiziranje radionica)
 • Školske i međuškolske aktivnosti koje kreiraju treneri i debatantni debatnih klubova mreže CKD klubova (9)
 • Okrugli sto „Arguments vs Violence“ (1)
 • Kreiranje foruma „Ispričaj svoju priču“ (kontinuirano 12 mjeseci)
 • Kreiranje, DTP i objavljivanje kreativne publikacije „Nasilje nije moj izbor“

 DEBATNE NOVOSTI:

Publikacija "Nasilje nije moj izbor"

Zbornik debatnih radionica i vježbi "Stop vršnjačkom nasilju i maloljetničkom prestupništvu"

WEBINAR "Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - prvi

Video

WEBINAR "Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - drugi

Video

WEBINAR "Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - treći

Video

WEBINAR "Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - četvrti

Video

WEBINAR "Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - peti

Video

WEBINAR ""Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - šesti

Video

WEBINAR ""Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - sedmi

Video

WEBINAR ""Snaga argumenta umjesto argument snage - stop vršnjačkom nasilju" - osmi

Video

Okrugli stol "Argument vs. nasilje" 17.04.2015.

Okrugli stol "Argument vs. nasilje" kroz fotografije

Okrugli stol "Argument vs. Nasilje" - video 

18. Debatno državno natjecanje (17. - 19.04.2015.)

Vodič

Debatne runde kroz fotografije 

Finalna runda i ceremonija zatvaranja kroz fotografiju 

Edukacija profesora o debati kroz fotografije 

18. državno debatno natjecanje - debatne runde - video

18. državno debatno natjecanje - finalni dan 

18. državno debatno natjecanje - Finalna debata - video

Rangovi

Sudački listovi

Medijska prezentacija

22/04/2015 "Gorgije" državni prvaci Bosne i Hercegovine u debati GimnazijaBanjaLuka.org

22/04/2015 Debatno takmičenje u Tuzli: Učenici Behram begove Medrese među najboljim govornicima Bportal.ba

22/04/2015 Behram-begova medresa osvojila 3. mjesto na Državnom debatnom takmičenjuRijaset.ba

22/04/2015 Novi uspjesi debatanata Behram-begove medrese Kameleon.ba

22/04/2015 Behram-begova medresa osvojila 3. mjesto na Državnom debatnom takmičenju AKOS.ba

21/04/2015 Behram-begova medresa osvojila 3. mjesto na Državnom debatnom takmičenju BIR.ba

21/04/2015 Državno debatno takmičenje Zapaženi rezultati učenika Behram-begove medrese BHstring.net

21/04/2015 18. Državno debatno takmičenje: Ismail Ćidić najbolji govornik u BiHMladi.info

21/04/2015 Behram-begova medresa 3. na Državnom debatnom takmičenju BBM.edu.ba

21/04/2015 Emisija "Putokaz" RTVTK.ba

17/04/2015 Behram - begova medresa u Tuzli - domaćin XVIII državnog debatnog takmičenja RTVTK.ba

16/04/2015 - Behram-begova medresa domaćin XVIII državnog debatnog takmičenja Sonwau.com

16/04/2015 - Behram-begova medresa domaćin XVIII državnog debatnog takmičenjaRijaset.ba

Međuškolske aktivnosti - Regionalna debatna takmičenja

14.02.2015. MOSTAR

Plakat

Plan rada

Definicije

Rangovi

Sudački listovi

Fotografije

Video

Finalna debata - video

16.02.2015. Regionalno debatno takmičenje - ETSMostar.edu.ba

15.02.2015. TUZLA

Plakat

Plan rada

Definicije

Rangovi

Sudački listovi

Fotografije

Video

Finalna debata - video

19.02.2015. - Behram-begova medresa druga na Regionalnom debatnom takmičenju - bbm.edu.ba

21.02.2015. SARAJEVO

Plakat

Plan rada

Definicije

Rangovi

Sudački listovi

Fotografije

Video

Finalna debata - video

25/02/2015 - Regionalno debatno natjecanje u Srednjoj medicinskoj školi KŠC Srednja medicinska škola Sarajevo

25/02/2015 - Sekcije rade i u dane vikenda Srednja zubotehnička škola Sarajevo

22.02.2015. BANJA LUKA

Plakat

Plan rada

Definicije

Rangovi

Sudački listovi

Fotografije

Video

Finalna debata - video

01.03.2015. TV Emisija Za Druga - RTRS

26/02/2015 - Regionalno debatno takmičenje Gimnazija Banja Luka

TRENING ZA NASTAVNIKE I UČENIKE „Nasilje ne počinje kada ga vidimo”

Oktobar 2014. Prvi trening (Sarajevo)

Fotografije

Oktobar 2014. Drugi trening (Sarajevo)

Fotografije

Video prvog i drugog treninga

Februar 2015. Treći trening (Mostar)

Fotografije

Video

Februar 2015. Četvrti trening (Tuzla)

Fotografije

Video

OKTOBAR 2014. KREATIVNA JEDNODNEVNA RADIONICA „Kažnjavanjem učenika koji su nasilnog ponašanja vrši se diskriminacija njihovog prava na resocijalizaciju” (Behram-begova medresa Tuzla)

Fotografije

Video

OKTOBAR 2014. KREATIVNA JEDNODNEVNA RADIONICA „Djevojke uvijek trebaju  biti kažnjene podjednako rigorozno kao mladići zbog nasilničkog ponašanja” – Djevojke su agresivnije od mladića (Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo)

Fotografije

Video

OKTOBAR 2014. KREATIVNA JEDNODNEVNA RADIONICA „Nasilje među vršnjacima je izraz diskriminacije njihovog prava na nesmetan i slobodan život” (Srednja elektrotehnička škola Mostar)

Fotografije

Video


I GODINA

TRAJANJE PROJEKTA: Septembar 2013. – juni 2014.

CILJEVI PROJEKTA:

Generalni cilj:

 • Osnažiti mlade iz cijele BiH da postanu aktivni učesnici u borbi protiv nasilja kroz različite aktivnosti neformalne edukacije

Specifični ciljevi: 

 • Educirati mlade iz 30 škola širom BiH o uzrocima i vrstama nasilja među mladima;
 • Educirati mlade iz 30 škola širom BiH o načinima mirnog rješavanja konflikta korištenjem debate kao najboljeg alata za civiliziranu komunikaciju i sprečavanje nasilja kroz aktivnosti u školama i besplatne online aktivnosti;
 • Educirati profesore iz 30 škola širom BiH iz oblasti prevencije nasilja, doprinoseći na taj način efektu multipliciranja projektnih rezultata na naredne generacije i šireći broj direktnih i indirektnih korisnika projektnih aktivnosti;
 • Povezati mlade iz cijele BiH u jednoj značajnoj zajedničkoj kampanji protiv nasilja, kojom će na najbolji način podići svijest kod svojih vršnjaka ali i drugih relevantnih aktera u društvu o značaju ovog problema i načinima prevazilaženja;
 • Publicirati metodologiju i projektne rezultate i učiniti ih dostupnim svima onima koji imaju interes u borbi protiv nasilja.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Septembar 2013: Pripremne aktivnosti
 • Oktobar 2013: Istraživanje i online debatovanje
 • Novembar 2013: Školske aktivnosti: „Dan otvorenih vrata nenasilju – Debatom protiv nasilja“
 • Decembar 2013: Prvi interaktivni seminar za učenike i profesore
 • Januar 2014: Online debatno takmičenje
 • Februar 2014: Drugi interaktivni seminar za učenike i profesore
 • Mart 2014: Pripreme za debatni festival, istraživanje i online debate
 • April 2014: „Festival protiv nasilja“: interaktivne radionice, državno debatno takmičenje, izrada motivacionih postera protiv nasilja i plesni performans „Flash mob“
 • Maj 2014: Objavljivanje publikacije „Kreativno nenasilje“ / „Creative Non-Violence“
 • Jun 2014: Evaluacija projekta i pisanje finalnog narativnog i finansijskog izvještaja

11. - 13.04.2014. DEBATNI FESTIVAL PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

07. - 09.03.2014. DRUGI INTERAKTIVNI SEMINAR ZA UČENIKE I PROFESORE MOSTAR

06. - 08.12.2013. PRVI INTERAKTIVNI SEMINAR ZA UČENIKE I PROFESORE BANJA LUKA

Publikacija "Kreativnošću do nenasilja"

 MEDIJSKA PREZENTACIJA PROJEKTA

14/01/2014 CCD works on anti-bullying campaign Idebate.org

31/12/2013 Debata je postala dio mene i nešto u čemu se pronalazim Studomat.ba

12/12/2013 Snagom argumenta, a ne argumentom snage GimnazijaBanjaLuka.org

08/12/2013 Besjedništvom protiv vršnjačkog nasilja BanjaLuka.com

07/12/2013 Debatno takmičenje Glas Srpske

Decembar - Debatno takmičenje

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“