Idebate Europe

 


IDEBATE EU

Contract No. 2013-0630/001-001

With support of the Europe for Citizens Programme of the European Commission


TRAJANJE PROJEKTA: 01.01. - 31.12.2013.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Dati mladima priliku da zajednički učestvuju u zbližavanju kreirajući demokratsku i svjetski orijentiranu Evropu, ujedinjenu i osnaženu kroz kulturnu različitost, na taj način razvijajući državljanstvo Evropske Unije.
 • Jačati toleranciju i međusobno razumijevanje između evropskih građana poštujući i promovirajući kulturnu i lingvističku različitost, istovremeno doprinoseći interkulturnom dijalogu.
 • Poticati akciju, debatu i promišljanje u vezi sa evropskim državljanstvom i demokratijom, zajedničkim vrijednostima, zajedničkom historijom i kulturom kroz suradnju u okviru organizacija civilnog društva na evropskom nivou.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Sastanak partnera (3)
 • Kreiranje i dostavljanje akcionog plana sa budžetom
 • Dostavljanje liste grupa i osoba koje će u ime CKD-a učestvovati u radnim grupama
 • Demo debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" (6)
 • Kreiranje „Debate News za EU“
 • Kreiranje i dostavljanje priloga za DEBATEBASE.ORG
 • Kreiranje i dostavljanje priloga za IDEBATE.ORG
 • Objavljivanje „Debate News za EU“
 • Online debate „Debatologija“ – objavljivanje
 • Online debate „Debatologija“ – priprema 
 • Studentijada za BiH u EU
 • Rad u radnim grupama
 • Kreiranje i dostavljanje izvještaja o radu
 • Evaluacija projekta

Maj 2013./May 2013 

 1. Izvještaj - Sastanak partnera projekta - Amsterdam    
 2. Izvještaj - Kreiranje akcionog plana i budžeta    
 3. Izvještaj - Članstvo u radnim grupama    
 4. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti      
 5. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju                  
 6. Debate News for EU
 1. BHS
 2. BHS
 3. BHS
 4. BHS
 5. BHS
 1. ENG
 2. ENG
 3. ENG
 4. ENG
 5. ENG

Juni 2013./June 2013

 1. Izvještaj - Javna debata Banja Luka  
 2. Izvještaj - Javna debata Mostar 
 3. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama 
 4. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti  
 5. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju  
 6. Prilog za Idebate.org      
 7. Debate News for EU
 1. BHS
 2. BHS
 3. BHS
 4. BHS
 5. BHS
 6. BHS
 1. ENG
 2. ENG
 3. ENG
 4. ENG
 5. ENG
 6. ENG

Juli 2013. - July 2013 

 1. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti     
 2. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama    
 3. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju 
 4. Prilog za Idebate.org
 5. Prilog za Debatebase.org              
 6. Debate News for EU
 1. BHS
 2. BHS
 3. BHS
 4. BHS
 5. BHS
 1. ENG
 2. ENG
 3. ENG
 4. ENG
 5. ENG

Avgust 2013. - August 2013

 1. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti
 2. Izvještaj - Debatne novosti objavljivanje    
 3. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama    
 4. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju
 5. Izvještaj - Debatologija objavljivanje 
 6. Izvještaj - Sastanak partnera
 7. Prilog za Idebate.org
 8. Debate News for EU 
 1. BHS
 2. BHS
 3. BHS
 4. BHS
 5. BHS
 6. BHS
 7. BHS
 1. ENG
 2. ENG
 3. ENG
 4. ENG
 5. ENG
 6. ENG
 7. ENG 

Septembar 2013. - September 2013

 

 1. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti
 2. Izvještaj - Debatne novosti objavljivanje    
 3. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama    
 4. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju
 5. Izvještaj - Debatologija - objavljivanje
 6. Prilog za Idebate.org
 7. Debate News for EU
 1. BHS
 2. BHS
 3. BHS
 4. BHS
 5. BHS
 6. BHS

 

 1. ENG
 2. ENG
 3. ENG
 4. ENG
 5. ENG
 6. ENG

Oktobar 2013. - October 2013

 1. Pokazna debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" Banja Luka 18.10.2013. ("Obrazovanje treba da bude prioritet i osnovni motiv BiH u evropskim integracijama.)
 2. Pokazna debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" Mostar 21.10.2013.("BiH treba ponoviti popis stanovništva po evropskim standardima")
 3. Pokazna debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" Tuzla 31.10.2013. ("Trenutni profil bh. političara može nas odvesti u Evropsku uniju")
 4. Izvještaj - Pokazna debata Banja Luka
 5. Izvještaj - Pokazna debata Mostar
 6. Izvještaj - Pokazna debata Tuzla
 7. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti
 8. Izvještaj - Debatne novosti objavljivanje    
 9. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama    
 10. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju
 11. Izvještaj - Debatologija - objavljivanje
 12. Prilog za Idebate.org
 13. Prilog za Debatebase
 14. Debate News for EU
 1. Fotografije
 2. Fotografije
 3. Fotografije
 4. BHS
 5. BHS
 6. BHS
 7. BHS
 8. BHS
 9. BHS
 10. BHS
 11. BHS
 12. BHS
 13. BHS
 1. Video
 2. Video
 3. Video
 4. ENG
 5. ENG
 6. ENG
 7. ENG
 8. ENG
 9. ENG
 10. ENG
 11. ENG
 12. ENG
 13. ENG

Novembar 2013./November 2013 

 1. Students’ Gathering for BiH in EU (Regionalno debatno takmičenje) - Banja Luka, 9.11.2013.
 2. Students’ Gathering for BiH in EU (Regionalno debatno takmičenje) - Tuzla, 10.11.2013.
 3. Students’ Gathering for BiH in EU (Regionalno debatno takmičenje) - Sarajevo, 16.11.2013.
 4. Students’ Gathering for BiH in EU (Regionalno debatno takmičenje) - Mostar, 17.11.2013.
 5. Pokazna debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" Srbac 01.11.2013. ("Evropska unija - za i protiv")
 6. Pokazna debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" Sarajevo 28.11.2013. ("Najbolji način rješavanja političke krize u Bosni i Hercegovini je ulazak te zemlje u EU")
 7. Pokazna debata i debatna edukacija "Javna debata u lokalnoj zajednici" Brčko 28.11.2013. ("BiH treba ispuniti obaveze iz Sporazuma o pridruživanju EU zbog budućnosti svojih građana")
 8. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti
 9. Izvještaj - Debatne novosti objavljivanje
 10. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama
 11. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju
 12. Izvještaj - Debatologija - objavljivanje
 13. Prilog za Idebate.org
 14. Izvještaj - Sastanak Partnera
 15. Izvještaj - Studentijada Banja Luka
 16. Izvještaj - Studentijada Tuzla
 17. Izvještaj - Studentijada Sarajevo
 18. Izvještaj - Studentijada Mostar 
 1. Rangovi ekipa
 2. Rangovi ekipa
 3. Rangovi ekipa
 4. Rangovi ekipa
 5. BHS
 6. BHS
 7. BHS
 8. BHS
 9. BHS
 10. BHS
 11. BHS
 12. BHS
 13. BHS
 14. BHS
 15. BHS
 16. BHS
 17. BHS
 18. BHS
 1. Sudački listovi
 2. Sudački listovi
 3. Sudački listovi
 4. Sudački listovi
 5. ENG
 6. ENG
 7. ENG
 8. ENG
 9. ENG
 10. ENG
 11. ENG
 12. ENG
 13. ENG
 14. ENG
 15. ENG
 16. ENG
 17. ENG
 18. ENG
 1. Fotografije
 2. Fotografije
 3. Fotografije
 4. Fotografije
 5. Fotografije
 6. Fotografije
 7. Fotografije
 1. Video 
 2. Video 
 3. Video 
 4. Video 
 5. ---
 6. Video
 7. Video

Decembar 2013./December 2013

  

 1. Izvještaj - Sastanak za Debatne novosti
 2. Izvještaj - Debatne novosti objavljivanje
 3. Izvještaj - Aktivnosti u radnim grupama
 4. Izvještaj - Sastanak za Debatologiju
 5. Izvještaj - Debatologija - objavljivanje
 6. Prilog za Idebate.org
 7. Debate News for EU
 1. BHS
 2. BHS
 3. BHS
 4. BHS
 5. BHS
 6. BHS
 1. ENG
 2. ENG
 3. ENG
 4. ENG
 5. ENG
 6. ENG


 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“