FMKiS: Promoviranje kulture komunikacije i ponašanja kod mladih ljudi - nastavak

 

TRAJANJE: 21.11. -  31.12.2017.

CILJEVI:

  • Generalni cilj projekta je doprinijeti kvalitativnim promjenama u bh. društvu podupirući kulturu komunikacije i ponašanja kroz aktivnu ulogu mladih ljudi.

Specifični ciljevi projekta su: 

  • Potaći mlade ljude za nužnost prepoznavanja kulturoloških problema u lokalnoj zajednici kroz organiziranje preventivnih aktivnosti, aktivnosti komuniciranja i publiciranja kulturnih sadržaja; 
  • Povećati stupanj zainteresiranosti mladih ljudi širom BiH za aktivno učešće u kreiranju pozitivnih promjena nadilazeći apatično tek puko identificiranje problema; 
  • Koristiti dostupne online platforme i društvene mreže povećavajući tako utjecaj na što veći  broj korisnika koji će misliti o kulturi i za kulturu
  • Približiti kulturne sadržaje sa posebnim akcentom na ponašanje najširoj skupini građana putem interneta i youtube kanala

AKTIVNOSTI:

DEBATNE NOVOSTI

WEBINARI

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“