FMKiS: Kultura za prošlost, sadašnjost i budućnost


TRAJANJE: Septembar 2018. -  Decembar 2018.


Generalni cilj: 

Povećanje svijesti srednjoškolskih profesora o neophodnosti međukulturne saradnje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine


Podciljevi projekta: