FMKiS: Kultura za prošlost, sadašnjost i budućnost


TRAJANJE: Septembar 2018. -  Decembar 2018.


Generalni cilj: 

Povećanje svijesti srednjoškolskih profesora o neophodnosti međukulturne saradnje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine


Podciljevi projekta: 

  • Uspostaviti interkulturni dijalog između predstavnika različitih kultura u BiH
  • Potaći inovativan pristup prezentiranju kulture BiH među profesorima iz različitih lokalnih zajednica
  • Osnažiti učesnike projekta za promoviranje interkulturne saradnje u BiH

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“