Federalno ministarstvo kulture i sporta

 


KULTURNIM DIJALOGOM ČUVAMO I PROMOVIRAMO KULTURNO NASLIJEĐE BOSNE I HERCEGOVINE 

(OBILJEŽAVANJE 15 GODINA CKD, DEBATA U BIH - 15 GODINA POSLIJE)  


TRAJANJE PROJEKTA: august - oktobar 2013.

CILJEVI PROJEKTA:

  • Podizati opći nivo znanja iz kulture kod građana, posebno kod mladih ljudi
  • Angažirati i afirmirati mlade u oblasti kulture
  • Predstaviti FBiH kao eminentnu kulturnu sredinu
  • Prezentirati kulturu BiH u internacionalnim okvirima
  • Potaći inovativan pristup prezentaciji kulture u BiH i FBiH

 AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Pripremne aktivnosti
  • Facebook on line debate o odabranim temama iz oblasti kulture
  • Produkcija videa „Kulturom dijaloga do kulture“
  • Jednodnevni susret koordinatora projektnih aktivnosti - naučene i nenaučene lekcije

 FACEBOOK ONLINE DEBATE O ODABRANIM TEMAMA IZ OBLASTI KULTURE


 JEDNODNEVNI SUSRET KOORDINATORA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI - NAUČENE I NENAUČENE LEKCIJE (14.09.2013.)

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“