Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

POPULARIZIRANJE TURIZMA MEĐU MLADIMA


CILJEVI:

Generalni (opći) cilj:

  • Aktivirati mlade ljude da steknu svijest o značaju turizma i promoviraju turističku ponudu, kulturno-historijske destinacije i prirodne resurse Federacije BiH.

Posebni ciljevi: 

  • Educirati mlade kako da predstave turistički potencijal FBIH 
  • Potaći kreativnost mladih da promoviraju kulturno-povijesne znamenitosti FBiH
  • Povezati mlade iz zemalja Zapadnog Balkana sa mladima iz BiH
  • Potaći javnu debatu o položaju turizma u FBiH
  • Povećati na inovativan način kvalitetu turističkog promotivnog materijala

 

BROŠURA: POPULARIZIRANJE TURIZMA MEĐU MLADIMA (klikni za preuzimanje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“