FMON: „Navedi dobar razlog za bolje sutra – borba protiv ovisnosti i posljedica ovisničkog ponašanja mladih ljudi“

NAZIV PROJEKTA: „Navedi dobar razlog za bolje sutra – borba protiv ovisnosti i posljedica ovisničkog ponašanja mladih ljudi“

TRAJANJE: maj - decembar 2016

Sveukupni cilj:

Doprinijeti trajnoj socijalnoj uključenosti mladih ljudi u sve sfere društvenog života u BiH razvijanjem kritičkog mišljenja, debatnih i komunikacijskih vještina koje će ih osnažiti i  pomoći im da budu aktivni građani u svojim zajednicama, i nosioci promjena u društvu kroz pokretanje inicijativa i educiranje vršnjaka o značaju prevencije devijantnog ponašanja

Specifični ciljevi:

  • Educirati mlade iz cijele BiH o značaju prevencije zloupotreba droge i alkohola, kao i socijalne otuđenosti i nasilja prema vršnjacima i u porodici kao posljedice ovog devijantnog ponašanja
  • Razviti vještine kritičkog razmišljanja, komunikacije i retorike kako bi mladi postali aktivni sudionici u rješavanju problema koji se na njih odnose
  • Iskoristiti potencijal društvenih mreža i  online alata za širenje projektne metodologije i edukativnih materijala, i na taj način povećati broj učesnika u projektu i doseg projektnih rezultata

AKTIVNOSTI

  • Webinari (10)
  • Video debata (1)

Decembar 2016. - Video debata "Zdravlje"

Decembar 2016. - Video debata "Lake droge treba legalizovati"

Decembar 2016. - Video debata "Uvođenje rigoroznih kazni je najbolji način prevencije preprodaje i zloupotrebe opojnih droga i alkohola" 

Webinar upoznavanje sa terminima duhan, opojne droge, stimulansi #1

Webinar Razumijevanje zloupotrebe droga #2

Webinar Razumijevanje zloupotrebe droga #3

Webinar "Principi prevencije zloupotrebe droga" #4

Webinar "Principi prevencije zloupotrebe droga" #5

Webinar "Istraživanje teme u lkalnoj zajednici" #6

Webinar "Organiziranje omladinskog tima prevencije" #7

Webinar "Vršnjačko nasilje i zloupotreba droga" #8

Webinar "Nasilje u porodici i droge" #9

Webinar "Kako pomoći žrtvama nasilja" #10

DODATNO:

Debatne novosti

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“