EYF

AKADEMIJA I ONLINE KAMPANJA SVIH UČESNIKA U BORBI PROTIV JEZIKA MRŽNJE


TRAJANJE PROJEKTA: 01.10. - 31.12.2012.

GLAVNI CILJ PROJEKTA: Senzibilizirati mlade da prepoznaju i prevaziđu govor mržnje na internetu i ostalim vidovima komunikacije.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  • Obrazovati mlade ljude o osnovnim demokratskim principima slobode govora i zloupotrebe;
  • Potaći mlade ljude da kreiraju realistične planove za prevazilaženje online govora mržnje;
  • Razviti fleksibilan curriculum treninga za trodnevnu Akademiju, kombinirajući specifične sadržaje sa treningom i različitim metodologijama;
  • Razviti i podržati inovativne i „user-friendly“ online metode komuniciranja i suradnje među mladim ljudima u BiH, fokusirajući se na facillitiranje dijaloga, debate, razmjene ideje i izgradnju mostova za saradnju i zajedničke inicijative mladih protiv govora mržnje. 

AKTIVNOSTI

  • Akademija "Protiv govora mržnje"
  • Publikacija "Protiv govora mržnje" - follow up aktivnost

 AKADEMIJA "PROTIV GOVORA MRŽNJE"

 

FOLLOW UP

 

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“