Američka ambasada - All Different – All Equal: Youth Inter-Ethnic Reconciliation Camps

 

NAZIV PROJEKTA: All Different – All Equal: Youth Inter-Ethnic Reconciliation Camps

DRUGA FAZA: (2016./2017.) 

TRAJANJE: 

GENERALNI CILJ:

Doprinijeti promociji tolerancije i inter-etničkog pomirenja među mladima različitih etničkih i geografskih pozadina kroz povezivanje u zajedničkim aktivnostima i inicijativama, ističući sličnosti između njih i učeći ih da u isto vrijeme prihvate razlike

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Educirati mlade kroz argumentiranu raspravu, obrazovnu debatu i kritičko mišljenje da je trajni mir moguć samo onda kada postoji poštivanje za druge i drugačije
 • Ojačati mlade da dignu svoj glas i zagovaraju za promjene u društvu, postajući aktivno involvirani u neophodne obrazovne reforme i promjene u lokalnim zajednicama  kroz saradnju sa svim relevantnim akterima. 
 • Ojačati mlade da postanu pokretači pozitivnih promjena u bh. društvu kroz zaštitu ljudskih prava njihovih vršnjaka i ostalih građana, posebno marginaliziranih i ranjivih grupa i da dijele stečena znanja kroz vršnjačku edukaciju

 AKTIVNOSTI:

 • Kamp za mlade (3)
 • Online debatiranje
 • Međuškolske posjete (10)
 • Edukativni webinari (3)

KAMP MLADIH ZA MLADE - 20. DRŽAVNO DEBATNO NATJECANJE (30.03. - 03.04.2017.)

Rangovi

Sudački listovi kvalifikacije

Sudački listovi četvrtfinale i polufinale

Fotografije - profesionalne

Fotografije

Juni 2017. - Poruke pomirenja - Srednjoškolski profesori 

April 2017. - Finalna debata "Slobodu medija treba ograničiti"

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Peti dan (03.04.2017.)

April 2017 - Kamp mladih za mlade - Četvrti dan (02.04.2017.)

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Treći dan - II dio (01.04.2017.)

April 2017 - Kamp mladih za mlade - Treći dan - I dio (01.04.2017.)

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Drugi dan (31.03.2017.)

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Prvi dan

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Pjesma "Nearer, My God, to Thee"

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Recitacija "Neki te ne vole ljudi"

April 2017. - Kmap mladih za mlade - Pjesma "Svijet voli pobjednike"

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Pjesma "Kad si sretan"

April 2017. - Kamp mladih za mlade - Pjesma "U svijetu postoji jedno carstvo"

ZIMSKI DEBATNI KAMP (10.01. - 14.01.2017.)

Rangovi

Sudački listovi

FOTOGRAFIJE

VIDEA

MEDIJSKA PREZENTACIJA KAMPA

07.02.2017. Debatna sekcija MSTS-Travnik.net

03.02.2017. Najbolji debatant BiH, Mirko Marjanović Srednjaskola-Srbac.org

27.01.2017. Behram-begova medresa: Odličan rezultat na Zimskom debatnom kampuPreporod.com

 25.01.2017. Odličan rezultat na Zimskom debatnom kampuBBM.edu.ba

24.01.2017. Američka Ambasada u BiH podržala mlade u aktivnosti pomirenja - Zimski debatni kamp Izazov387.com

18.0.2017. Američka Ambasada u BiH podržala mlade u aktivnosti pomirenja - Zimski debatni kamp Hocu.ba

18.0.2017. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Studomat.ba

18.0.2017. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Skolski.ba

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju StartBiH.info

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Glas.ba

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju CKMD.ba

17.0.2017. Ambasada SAD podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Fokus.ba

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Mi2.ba

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju FENA.ba

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Bosnia.Shafaqna.com

17.0.2017. Ambasada SAD-a podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Source.ba

Januar Zimski debatni kamp Bošnjačka gimnazija

EDUKATIVNI WEBINARI

MEĐUŠKOLSKE POSJETE (2016./2017.)

LJETNI DEBATNI KAMP (27. - 31.08.2016.)

RANGOVI:

 FOTOGRAFIJE

VIDEA:

VIDEO - SPECIJAL (smijeh)

VIDEO - CEREMONIJA OTVARANJA - 27.08.2016.

VIDEO - CEREMONIJA ZATVARANJA - 31.08.2016.

VIDEO - PRVI DAN - 27.08.2016.

VIDEO - DRUGI DAN - 28.08.2016.

VIDEO - TREĆI DAN - 29.08,2016.

VIDEO - ČETVRTI DAN - 30.08.2016.

VIDEO - PETI DAN - 31.08.2016.

Pregled kampova 2015./2016. (2)

Pregled kampova 2015./2016. (1)

Pjevanje "Ludi letnji ples"

Pjevanje "Nema povlačenja, nema predaje"

Pjevanje - Himna kampa

Ples "Ludi letnji ples"

Ples "Ricky Martin"

Finalne u govorništvu "Ne želim dozvoliti da nas uvjere da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji"

Finalna debatna runda kreativci "Ne treba činiti drugome što ne želimo da drugi nama čini"

Finalna debatna runda napredni "U škole treba uvesti jednodnevne izlete u drugi entitet"

Finalna debatna runda početnici "Huliganizam na nacionalnoj osnovi na sportskim terenima treba kažnjavati kaznom zatvora"

Finalna debatna runda profesori "Terorizam je izraz nemoći"

DEBATNE NOVOSTI

Debatne novosti juni 2016.

Debatne novosti juli 2016.

Debatne novosti avgust 2016.

Debatne novosti septembar 2016.

Debatne novosti oktobar 2016.

Debatne novosti novembar 2016.

Debatne novosti decembar 2016.

Debatne novosti januar 2017.

Debatne novosti februar 2017.

Debatne novosti mart 2017.

Debatne novosti april 2017.

Debatne novosti maj 2017.

Debatne novosti juni 2017.


 

PRVA FAZA (2015./2016.) 

TRAJANJE: Avgust 2015. - Januar 2016.

GENERALNI CILJ:

Doprinijeti promociji tolerancije i inter-etničkog pomirenja među mladima različitih etničkih i geografskih pozadina kroz povezivanje u zajedničkim aktivnostima i inicijativama, ističući sličnosti između njih i učeći ih da u isto vrijeme prihvate razlike

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Educirati mlade u oblasti održivog mira, ističući važnost tolerancije i poštivanja drugih kroz upotrebu kritičkog mišljenja i argumentirane rasprave umjesto inter-etničkih animoziteta.

 • Ojačati mlade da dignu svoj glas i zagovaraju za promjene u društvu, posebno na polju obrazovanja kroz rušenje predrasuda, kao i da postanu aktivno uključeni u neophodne obrazovne reforme i promjene u lokalnim zajednicama.

 • Ojačati mlade da postanu pokretači pozitivnih promjena u bh. društvu kroz zaštitu ljudskih prava njihovih vršnjaka i ostalih građana, posebno marginaliziranih i ranjivih grupa.

AKTIVNOSTI:

 • Kamp za mlade (2)

 • Online debatiranje

 • Promotivni video radovi

 • Edukativni webinari

FOLLOW-UP AKTIVNOSTI:

 • Međuškolske posjete

DEBATNE NOVOSTI

Debatne novosti avgust 2015.

Debatne novosti septembar 2015.

Debatne novosti oktobar 2015.

Debatne novosti novembar 2015.

Debatne novosti decembar 2015.

Debatne novosti januar 2016.

Debatne novosti februar 2016.

Debatne novosti mart 2016.

Debatne novosti april 2016.

Debatne novosti maj 2016.

RADIONICE BANJA LUKA I SARAJEVO

Video poruka mojim prijateljima #1

Video poruka mojim prijateljima #2

ZIMSKI DEBATNI KAMP JAHORINA 10.01. - 14.01.2016.

VIDEO - PRVI DAN 10.01.2016.

VIDEO - DRUGI DAN 11.01.2016.

VIDEO - TREĆI DAN 12.01.2016.

VIDEO - ČETVRTI DAN 13.01.2016.

VIDEO - PETI DAN 14.01.2016.

VIDEO - GOVOR O POMIRENJU (PROF. BRANKA KUKIĆ) 14.01.2016.

 

fotografije - prvi dan 10.01.2016.

fotografije - drugi dan 11.01.2016.

fotografije - treći dan 12.01.2016.

fotografije - četvrti dan 13.01.2016.

fotografije - peti dan 14.01.2016.

Fotografije za preuzeti

Rangovi debata početnici

Rangovi debata napredni

Rangovi eseji početnici

Rangovi eseji napredni

MEDIJSKA PREZENTACIJA:

22.01.2016. Zimski debatni kamp, Jahorina (10. - 14.01.2016.) KSC-Sarajevo.com

21.01.2016. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Skolski.ba

20.01.2016. Učenice Behram-begove medrese učestvovale na "Zimskom debatnom kampu" BBM.edu.ba

20.01.2016. Veleposlanstvo SAD-a u BiH podržalo debatni kamp o pomirenju Vecernji.ba

20.01.2016. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Mi2.ba

19.01.2016. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Informativa.ba

19.01.2016. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Vijesti-x.com

19.01.2016. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju

19.01.2016. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržala Zimski debatni kamp o pomirenju Fena.co.ba

15.01.2016. Učenici Medrese na zimskom debatnom kampu na Jahorini Medresa.ba

08.01.2016. Adnan Jašarević će sudjelovati na Zimskom debatnom kampu Jelah.info

08.01.2016. Imena debatanata koji su osvojili besplatno učešće na Zimskom debatnom kampu Studomat.ba

LJETNI DEBATNI KAMP NEUM 27.-31.08.2015.

Fotografije prvi dan 27.08.2015.

FOTOGRAFIJE DRUGI DAN 28.08.2015,

FOTOGRAFIJE TREĆI DAN 29.08.2015.

FOTOGRAFIJE ČETVRTI DAN 30.08.2015.

FOTOGRAFIIJE PETI DAN 31.08.2015.

VIDEO PJESMA "PRIČAM I PRIČAM"

VIDEO - CEREMONIJA OTVARANJA I ZATVARANJA

VIDEO - SKRIVENA KAMERA

VIDEO - FINALNA DEBATA SENIORI "Ovaj Dom se zalaže da treba kreirati medij na kojem će kontinuirano biti obavljane analize sadržaja huškačke retorike političara i javnih ličnosti u BiH"

VIDEO - FINALNA DEBATA POČETNICI "NEVLADINE UDRUGE U BiH DOPRINOSE INTERETNIČKOM POMIRENJU"

VIDEO - FINALNA DEBATA NAPREDNI "VAŽNIJE JE DA SE BORIM ZA PRAVA MANJINSKE SKUPINE NEGO ZA SVOJA"

MEDIJSKA PREZENTACIJA:

Septembar

14/09/2015 Ljetni debatni kamp 2015 MSTS.edu.ba

10/09/2015 Ljetni debatni kamp "All different - all equal", Neum, 2015. godina KSC-Sarajevo.com

08/09/2015 "Gorgije" dominantne na Debatnom kampu u Neumu GimnazijaBanjaLuka.org

03/09/2015 Gimnazijalci najbolji govornici Blic

03/09/2015 Važnost pomirenja i tolerancije Vesti.rs

03/09/2015 Važnost pomirenja i tolerancije Nezavisne.com

03/09/2015 Važnost pomirenja i tolerancije WN.com

03/09/2015 Važnost pomirenja i tolerancije Vazdan.com

03/09/2015 Ljetni debatni kamp: Problemi mladih u BiH su identični Novovrijeme.ba

02/09/2015 CKD: Održan bh. ljetni debatni kamp uz moto "Svi različiti, svi jednaki!" Enovosti.ba

02/09/2015 Adnan Jašarević najbolji govornik Jelah.info

02/09/2015 Adnan Jašarević iz Tešnja najbolji govornik Tesanjba.com

02/09/2015 Održan Ljetni debatni kamp uz moto "Svi različiti, svi jednaki!" Studomat.ba

01/09/2015 Ljetni debatni kamp za učesnike iz cijele BiH iu podršku Ambasade SAD u BiH BiH Bosnjaci.net

Juni

11/06/2015 Neum-Ljetni debatni kamp SuncanaKapija.com

 10/06/2015 Debatujte i osvojite besplatno učešće na Ljetnom debatnom kampu u Neumu Studomat.ba


WEBINARI:


PROMOTIVNE VIDEO KREACIJE

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“