Flash vijesti

Mjeseci februar i mart su mjeseci međuškolskih druženja i javnih debata u školama članicama Centra za kulturu dijaloga. Čekamo vaše izvještaje i najave druženja koje ćemo objaviti na našoj facebook stranici. :)

Home

Web info 01.05. - 10.05.2018.

SADRŽAJ:

  1. MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U KŠC „SV. PAVAO",  ZENICA 05.05.2018.
  2. MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U KŠC „SV. FRANJO“, TUZLA 29.05.2018.

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U KŠC „SV. PAVAO ZENICA“

U Zenici, 05.05.2018. godine, održala se međuškolska debata između debatnih klubova iz KŠC „Sv. Pavao“ Zenica i KŠC „Sv. Josip“ Sarajevo. Debatne klubove su predstavljali sljedeći učenici:

KŠC „Sv. Pavao“ Zenica:

1. Gloria Babić

2. Dora Abramušić

3. Slaven Ramljak

KŠC „Sv. Josip“ Sarajevo:

1. Tea Šunjić

2. Feđa Nikolinović

3. Nora Matković

Teza debate je bila: „Selfie utječe na razvoj narcisoidne ličnosti pojedinca“.

U uvodnom dijelu pozdravni govor održala je kapitenka debatnog kluba „Paulus“ iz Zenice Ena Kadrić a u nastavku uvodnog dijela učenica iz KŠC „Sv. Josip“ Nora Matković otpjevala je pjesmu Aleksandre Radović „Kao so u moru“. 

Pored predstavnika CKD-a iz Sarajeva debati su prisustvovali članovi debatnog kluba osnovne škole KŠC-a „Sv. Pavao“ iz Zenice te bivša kapitenka debatnog kluba „Paulus“ Teona Nešović kojoj je bila dodijeljena uloga suca iz sjene pošto su se treneri debatnih klubova dogovorili da debata neće biti takmičarskog karaktera. 

Debata je bila izrazito zanimljiva radi aktualnosti same tematike i zbog toga što je veoma bliska onome sa čime se susreću mladi. U oralnoj kritici, nakon završetka debate, treneri ekipa, a i sudac iz sjene, istakli su sve pozitivne i negativne strane održane debate i zaključili da su debatanti zadovoljili debatni format. I sami debatanti su imali priliku, nakon oralne kritke, dati svoj komentar na debatni proces ali i na samu tezu.

Finalni zaključak ove međuškolske debate, nakon svih prezentiranih informacija i oralne kritke, jeste da je ova teza vrlo aktuelna i zanimljiva i da bi bilo dobro organizovati još debata i javnih rasprava na ovu temu.

Nakon debate, domaćini iz debtanog kluba „Paulus“ iz Zenice odveli su svoje kolege iz Sarajeva na osvježenje i u razgledanje grada Zenice.

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE U KŠC „SV. FRANJO“ TUZLA 29.05.2018.

Dana 29.05.2018. godine u KŠC „Sveti Franjo“, Tuzla će biti održano međuškolsko druženje sa početkom u 10.00 sati. 

Tokom druženja su planirane sljedeće aktivnosti:

  • Radionica i plenarna rasprava na temu: Kakve učitelje i kakvu školu trebamo.
  • Natjecanje u govorništvu s temama:

Nema dobre škole bez dobrih učitelja

Mojoj školi s ljubavlju

 

 

 

 

Aktuelna Debata

Debatologija

28.01. - 04.02.2018.

1. Policija treba više raditi na sprečavanju džeparenja?

http://depo.ba/clanak/185035/dzeparosi-haraju-sarajevom-koriste-sofisticirane-tehnike-lejla-je-bila-njihova-zrtva

2. Za ili protiv plastičnih operacija?

https://avaz.ba/zabava/zanimljivosti/453026/mladic-potrosio-vise-od-26-hiljada-eura-na-plasticne-operacije-da-bi-izgledao-kao-majkl-dzekson 

3. Potrošači u BiH nisu zaštićeni?

https://avaz.ba/vijesti/bih/452893/na-policama-jedna-na-kasi-druga-cijena 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“