Flash vijesti

FLASH 

U nedjelju, 21.05.2017. godine Vijeće mladih Novo Sarajevo je organiziralo debate povodom Svjetskog dana kulturnih različitosti. S obzirom da Vijeće mladih Novo Sarajevo do sada nije organiziralo slične događaje niti ima ekspertizu potrebnu za suđenje tijekom debata, predstavnici Vijeća su kontaktirali CKD u vezi sa suđenjem debate. Ovo je važno istaći jer su sve škole članice CKD-a obavezne obavijestiti bh. debatni program, koji postoji već 20 godina u BiH, o turnirima na kojima žele participirati, a koje ne organizira Centar. Niti jedna škola članica nije participirala u svojstvu takmičara ali su debate sudili članovi kojima je CKD odobrio participaciju u ovom događaju. Sudije su bile:

  • Danijela Klepić, koordinatorica CKD-a za saradnju sa školama Sarajevski regije (KŠC „Sveti  Josip“ medicinska škola Sarajevo)
  • Amila Milavica, bivša debatantica i studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu
  • Inela Subašić, debatantica i učenica Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

U prethodnoj sedmici su održane čak tri debate u školama članicama CKD-a. Domaćini debata su bili:

  • KŠC „Sveti Josip“ Opća realna gimnazija Sarajevo
  • Gimnazija Banja Luka
  • Ekonomska škola Brčko

CKD tim vam uskoro donosi video snimke sa održanih debata. 


VOLONTERIZAM:

Želite volontirati u CKD-u? Javite nam se putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ČLANSTVO U CKD-u:

Ukoliko želite postati član CKD-a preuzmite dokumente za članstvo i pošaljite nam ih ovjerene na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Članstvo nosi sa sobom brojne pogodnosti i u potpunosti je besplatno. Članovi CKD-a imaju priliku participirati u brojnim aktivnostima koje organiziramo tokom cijele godine, a troškove participacije, putne troškove i troškove smještaja snosi CKD. 

DOKUMENTI ZA 2016./2017. ŠKOLSKU GODINU


Prezentacija CKD aktivnosti u 2015./2016. školskoj godini - PREUZMI 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“